"Ik ben een
toegankelijk
voorportaal om
escalaties op
de werkvloer te
voorkomen."

is een onafhankelijk vertrouwenspersoon
voor organisaties en het bedrijfsleven


De huidige Arbowetgeving verplicht werkgevers voor de veiligheid en gezondheid
van hun medewerkers te zorgen.

Medewerkers voelen zich veilig en blijven gezonder als incidenten van ongewenst gedrag of integriteitskwesties vroegtijdig besproken en voorkomen worden. Daar is een vertrouwenspersoon voor.

Hoe is dat in jullie organisatie?
Eén op de zes medewerkers op de Nederlandse werkvloer wordt gepest, geïntimideerd of gediscrimineerd.
Ook als thuis wordt gewerkt. Kunnen zij in jullie organisatie bij iemand terecht om hun vervelende ervaring vertrouwelijk te delen?

Iedereen heeft recht op een veilige en plezierige werkplek.

Een extern vertrouwenspersoon levert een organisatie meer op dan je denkt:
• een onafhankelijk, objectief luisterend oor voor medewerkers
• gemotiveerde medewerkers, die zich veilig voelen in hun werkomgeving en werken met plezier
• daardoor een hogere productiviteit
• preventie pestgedrag, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld
• daardoor minder verzuim = minder kosten
• aanzienlijk minder kans op imagoschade indien incidenten vroegtijdig besproken worden

Wat doet ‘Vertrouwenspersoon voor jou’?

‘Vertrouwenspersoon voor jou’ is een toegankelijke en volledig onafhankelijke gesprekspartner voor medewerkers om hun vertrouwelijke verhaal te delen. Bekwaam op het gebied van ongewenst gedrag en integriteit.

Ongewenst gedrag: als sprake is van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie en geweld.

Integriteit: als een medewerker vermoedens van een misstand veilig wil melden.
Het gaat hierbij om situaties die schade doen aan de organisatie, zoals diefstal, fraude,
machtsmisbruik, niet integer gedrag of het schenden van regels van de organisatie.

‘Vertrouwenspersoon voor jou’
1. zorgt voor een zichtbaar en bereikbaar vertrouwenspersoon. 
2. biedt een veilig, vertrouwelijk en warm aanspreekpunt voor medewerkers.
3. signaleert of sprake is van een veilige werkomgeving en adviseert het management hierover.

‘Vertrouwenspersoon voor jou’ is geregistreerd en gecertificeerd door de Landelijke Vereniging
van Vertrouwenspersonen (LVV) op het gebied van Ongewenst Gedrag én Integriteit.

Toelichting werkwijze vertrouwenspersoon

De meerwaarde van een vertrouwenspersoon in een organisatie.

HOGERE PRODUCTIVITEIT

Een vertrouwenspersoon biedt medewerkers een veilig gevoel; er wordt naar hen geluisterd als zij daar behoefte aan hebben. Vaak op een kwetsbaar moment. Onderzoek heeft aangetoond dat een veilige werkomgeving gemotiveerde medewerkers oplevert, die gezamenlijk een hogere arbeidsproductiviteit leveren. Dit heeft direct effect op het bedrijfsresultaat. Een win-win situatie dus. 

MINDER ZIEKTEVERZUIM

Eén op de zes medewerkers op de Nederlandse werkvloer wordt gepest, geïntimideerd of gediscrimineerd. Zij nemen gemiddeld zeven extra verzuimdagen op per jaar. Dat kost bedrijven een fortuin.
Een vertrouwenspersoon zorgt voor een aantoonbare, preventieve werking op het ongewenste gedrag, verlaagt daarmee het ziekteverzuim en geeft rust en plezier op de werkvloer.

PREVENTIE VAN EXCESSEN

De kans op imagoschade is aanzienlijk minder indien incidenten in een vroeg stadium besproken worden. Medewerkers voelen zich gehoord door een vertrouwenspersoon wanneer zij het vermoeden van een misstand willen melden. Daarmee kan voorkomen worden dat situaties uit de hand lopen. Het is van onschatbare waarde voor bedrijven als zij op deze wijze imagoschade voorkomen.

Het voordeel van een extern vertrouwenspersoon.

HR medewerkers en leidinggevenden worden vaak aangewezen als vertrouwenspersoon.
Voor hen staat goed werkgeverschap voorop, zij kijken naar het belang van de medewerker én van de organisatie. Daarom zullen medewerkers hun vertrouwelijke verhaal niet altijd graag met hen delen.

Een extern vertrouwenspersoon biedt een objectief en onafhankelijk luisterend oor,
zonder enige relatie tot de functie van de medewerker. Dat maakt een gesprek 100% vertrouwelijk.
Een gesprek kan alleen niet vertrouwelijk blijven als sprake is van een strafbaar feit, dan zou de vertrouwenspersoon in gewetensnood kunnen komen en dat is niet de bedoeling.

Een extern vertrouwenspersoon kan goed naast een intern vertrouwenspersoon functioneren.
Dan hebben medewerkers de keuze met wie zij hun verhaal delen.
Belangrijk hierbij is dat elke vertrouwenspersoon zichtbaar, bereikbaar en toegankelijk is.Behoefte aan een onafhankelijk luisterend oor voor jullie medewerkers?

Ik neem meteen contact op!

“Mensen voelen zich snel
op hun gemak bij mij.”


PERSOONLIJKHEID
“Mensen interesseren mij. Vanuit een natuurlijke verbondenheid ben ik betrokken bij de mensen om mij heen. Zij voelen zich snel veilig en vertrouwd bij mij. Ik kan goed luisteren zonder oordeel.

AANPAK
Vaak krijg ik teruggekoppeld dat ik een toegankelijke gesprekspartner ben, met een realistisch inlevingsvermogen en een persoonlijke, integere aanpak.

KENNIS EN ERVARING
Door mijn achtergrond met een studie Nederlands Recht en 15 jaar werkervaring in het bedrijfsleven spreek ik dezelfde taal als organisaties die een vertrouwenspersoon willen inschakelen. Ik heb jarenlang ervaring als intern vertrouwenspersoon bij een multinational.

VERTROUWELIJK
Bij een vertrouwenspersoon kunnen medewerkers hun verhaal vertrouwelijk delen. Daar ben ik voor. Het voordeel is dat ik geen collega ben, dus kan ik objectief naar hun verhaal luisteren. Dat vinden mensen belangrijk.

Ik gun iedereen een veilige en plezierige werkplek.”

Vertrouwenspersoon voor jou

mr. Eva Lucassen-Olde Heuvelt
+31652412999

eva@vertrouwenspersoonvoorjou.nlGecertificeerd door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) op het gebied van
Ongewenst Gedrag en Integriteit.

Certification & Registration of Professionals nr 1119.

KvK nr 77664418
Btw-identificatienummer NL003222021B34