Home

Het valt mij op dat bij veel bedrijven de vertrouwenspersoon onzichtbaar is.
Dat is een gemiste kans. Er gaat een groot veiligheidsgevoel en preventieve werking van uit als een organisatie een zichtbare, bereikbare en toegankelijke vertrouwenspersoon heeft. Vertrouwenspersoon voor jou onderscheidt zich graag op dit vlak.

Iedereen heeft recht op een veilige en plezierige werkplek.
Bedrijven die hun medewerkers een vertrouwenspersoon bieden, voorkomen daarmee een hoop narigheid. 1 op de 6 mensen op de werkvloer wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd. Zij nemen gemiddeld 7 extra verzuimdagen op per jaar. Dat kost bedrijven een fortuin.

Het voordeel is dat ik geen collega ben. Dus er is in geen enkel opzicht een relatie tot de medewerker die ongewenst gedrag wil delen of een voorval met betrekking tot integriteit wil bespreken. Dat wordt als voordeel ervaren als je je verhaal vertrouwelijk wilt delen.

Een extern vertrouwenspersoon biedt een werkgever voordelen:
* een onafhankelijk, objectief luisterend oor zonder werkrelatie tot de medewerker
* hogere arbeidsproductiviteit
* minder ziekteverzuim
* gemotiveerde medewerkers, die zich veilig voelen in hun werkomgeving
* preventie pestgedrag, discriminatie, intimidatie, agressie en geweld
* minder kans op (grote) imagoschade indien incidenten in een vroeg stadium aan het licht komen

Eva Lucassen-Olde Heuvelt


“Mensen interesseren mij. Vanuit een natuurlijke verbondenheid ben ik betrokken bij de mensen om mij heen. Mensen voelen zich dan ook snel veilig en vertrouwd bij mij. Ik kan goed luisteren zonder een oordeel te vellen. Het gaat mij echt om jou als persoon.

Vaak krijg ik teruggekoppeld dat ik een toegankelijke gesprekspartner ben, met een realistisch inlevingsvermogen en dat ik een professionele, integere aanpak heb.

Door mijn achtergrond in het bedrijfsleven spreek ik dezelfde taal als organisaties die een vertrouwenspersoon nodig hebben.
Ik gun iedereen een veilige en plezierige werkplek.”